Kirkens historie

Kirkens alder
Når man bor i Pedersker er det selvfølgeligt, at Sct. Peders kirke er Bornholms ældste kirke. Der er flere indicier for dette: Den enkle facon tyder på en tidlig byggeperiode. Hertil kommer.
1: I Lunds ærkestifts optegnelser fremgår, at Egin, der senere blev biskop i Dalby byggede kirker på Sydbornholm. Han var på Bornholm fra 1065 for at omvende hedninger.
 
2: Der er i de senere år gjort rige fund der tyder på en stormandsgård nord for kirken.
 
 
3: Jorden omkring kirken var dyrkelig med den tids jordbrugsteknik.

4: Den katolske skik for navngivelse af kirker peger på at Set. Peders er bygget før Sct. Povls. 5: Bremens domkirke, hvorfra Egin udsendtes var viet til Set. Peder. Måske vil der i fremtiden findes nærmere belæg for kirkens datering.

 

Admin | Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby - Danmark