Kirkens historie / Tårnet

Tårnet

 
Tårnet er først bygget omkring år 1600. Trods sine tre stokværk har det kun en ringe højde i forhold til skibet.
 
 
         I klokkestokværket hænger to klokker. Den ældste er støbt i Lubeck 1574.
 
 
 
 
 
 
Den nyere er fra 1701.
( Man kan læse mere i: Arne Madsen, "Kald og Kim", Rønne 1986).

Ældste klokke

Yngste klokke
 
                  De to klokker blev i efteråret 2008 automatiseret.
 
                             Foto: www.bjbendtsen.dk
Admin | Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby - Danmark