Kirkens historie / Inventar

Inventar

Næsten alt inventar er af nyere dato. Bortset fra døbefonten, der er senromansk gotlandsk arbejde.
 
 
Dåbsfadet er fra ca. 1575. I bunden er en fremstilling af Mariæ bebudelse og på randen flere ornamenter.
 
Pesttavlen ved opgangen til orglet, er en afløser for en oprindelig sortmalet tavle på korets sydvæg.
 
 
Alterstagerne er af sen gotisk type, sikkert fra første halvdel af 1500 - tallet. De syvarmede lysestager er gaver fra sognet og vil påminde om menighedssynet hos Johannes Åbenbaring. De to står i de oprindelige nicher i korvægen.
 
Alterkalken fra 1724 er lavet i København. Oblatæsken er med ukendt mestermærke lavet i 1730. Disken er med samme mestermærke som kalken.
 

 
Prædikestolen er udført af snedker Anders Jensen i 1845.
 
Præstetavlen er fra 1860 og er fortsat i våbenhuset.
Kirkeskibet er bygget af Harding Nielsen, Listed og skænket til kirken 1992 af Holger Jensen, tidl. St. Gadegård, Pedersker.
Alterbordet er genopmuret i 1854 og altertavlen er malet af konservator C.C Andersen 1878. Det forestiller Kristus og den kananæiske kvinde.
Tæppet foran alteret er syet af Luthersk Missionsforenings sykreds i 1991, efter et ældre tæppe, også i korssting.
 
 
Lysekronen har oprindeligt hængt i Nexø Kirke. (kilde: Kai Aage Pihl, "Peders Kirke". utrykt 1980)
 
Orglet er et Frobeniusorgel med 6 stemmer og subbas fra 1968. Kirken har fire messehagler. En ældre rød i traditionel skjoldform. En grøn og en gul messehagel er fra 70.erne, mens en lilla er fra 1992, vævet af Karen Dam i Pedersker.
 
Tabte værdier.
Langs nordvæggen ses rester af det tidligere pulpitur fra 1733. På dette var malerier af Kristus, apostlene og evangelisterne. I loftet findes findes rester af tidligere maleri med dommedag som motiv Uvf. f.ex. Møgeltønder). Det meste forsvandt ved restaureringen ved M.Bidstrup 1880. Kalkmalerier har man kun fundet ganske svage spor af. 
 
                         FOTO: www.bjbendtsen.dk
Admin | Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby - Danmark