Kirkens historie / Gravminder

Gravminder

I våbenhuset står en gravsten for Jørgen Kofoed til Eskildsgård død 28. april 1650 og hustru Anne Hansdatte død 31. maj 1633 samt tre børn.
Stenen kan have ligget inde i kirken tidligere.
 
Lige øst for våbenhuset er sognets proprietærgård Eskildsgårds smedejernsindhegnede gravsted. Efter dette følger et gravsted med flere sten over præster i sognet. Ældst er den høje smalle sten for H(ans) H(enriksen) prest til Pers kirke, 1585. Endvidere også stenen for Levy Blang, provst, landtingsmand, RD. m.m., der var sognepræst i Pedersker i 46 år.
 
                            
 
Langs nordmuren findes to allieredes flyvergrave.
En engelsk for:
T.H.Twomey, D.F.M.
Verset lyder på dansk:
Gå stille!
Min elskede sover her.
Stolt vi mindes i det kære England.

Søndag den 1. august 1993 fik menigheden i Pedersker for første gang besøg af familie til den engelske flyver, som man indtil da, intet vidste om. Sognepræst Erik Jørgensen besøgte familien i Essex, England i 1994.
 
En amerikansk for:
Harry J. Ambrosini.
Han var med en B-17, der styrtede ned i Poulsker. Hans faldskærm foldede sig ikke ud. Flere af besætningen undslap til Sverige via Haraldshavn. Endnu kommer den amerikanske ambassade for at lægge krans på graven hvert år.
se http://www.airmen.dk/


Endvidere ligger flere søfolk fra det tyske sejlskib Capella samlet her.

Admin | Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby - Danmark