Medarbejdere / Graver/kirketjener
Sct. Peders kirkes faste graver/kirketjener er:
 
Birger J. Bendtsen
Sdr. Landevej 63 K
Pedersker
3720 Aakirkeby
 
Tlf: 5150 4197
 
Foto: Torben Ipsen
Kontakt Birger Bendtsen
Admin
Graver
Ny Østergade 4 Pedersker
3720 Aakirkeby
Danmark
 
Birger Bendtsen skrev i KIRKENYT nr. 19. februar 2014.
 
For at begynde et sted, begynder vi i året 1998. Her havde graveren ved Sct. Peders Kirke, igennem 39 år, bestemt sig for, at gå på pension. Derfor skulle der findes en afløser. Jeg havde arbejde nede hos Anlægsgartner Anders Munch, men ikke helårs. Derfor skrev jeg en ansøgning til menighedsrådet, og glad blev jeg, da daværende formand for Pedersker menighedsråd, Flemming Kofoed ringede og sagde, at de havde haft møde, og de ville gerne have, at jeg begyndte 1. april.
 
Hvad laver en " LANDSBYGRAVER " SÅ?
Det meste af tiden bliver brugt på vedligeholdelse af kirkegården, med alt hvad det indebærer.
Kirken skal passes indvendig med bl.a. rengøring og jeg skal være til stede under kirkelige handlinger, både til hverdag og fest.
Kontordelen kommer til at fylde mere og mere, ærgeligt, men åbenbart nødvendigt.
Selvom hele kirkegården er lagt ind på EDB, er der alligevel meget der skal laves, så som at skrive regninger ud, nye dødsfald og gravsteder skal registreres, holde øje med hvornår gravsteder udløber ok sende hjemfaldsbreve ud og lave fornyelser på disse m.m.
Og så er der alt det som brugerne af Kirken og kirkegården ikke ser i det daglige, men som bare er gjort.
En meget vigtig del af arbejdet er også, at have tid til at tale med dem som kommer på kirkegården, især efter dødsfald.
 
Meget er sket i de år siden begyndte.
Mange af de store kastanie træer er blevet fældet på grund af Minermølens hærgen og andre af alderdom ( det er der vist ikke så mange der er kede af )
Klokkerne er blevet automatiseret.
Der kommer autumatlås på kirkedøren til foråret.
Sammenlægning af Aaker og Pedersker sogne (dejligt med nogle gode kollegaer)
Det betyder jo så, at det er folkene fra Aa Kirke der hjælper mig i det daglige og afløser mig på fridage og i ferier.
 
Lidt fritid bliver det dog også til.
Her er min store interesse at fotografere.
Samle trådene og sørge for at KIRKENYT udkommer hver måned.
Lave og passe hjemmesider:
www.aa-kirke.dk
www.pederskerkirke.dk
www.fakk-bornholm.dk (de bornholmske graveres hjemmeside)
www.bjbendtsen.dk
I mange år har jeg også været tekniker på nogle af LUMI-Radio Bornholms udsendelser. Disse udsendelser kan høres på FM båndet (se link)
 
Vi skriver nu 2014, og jeg er stadig glad for at være graver på Pedersker kirkegård.
 
Det var vist lidt om hvad Birger Bendtsen får tiden til at gå med.
Admin | Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby - Danmark