Konfirmation

Her kan du læse om konfirmation, konfirmationsforberedelse og konfirmationsdatoer i Aaker og Pedersker kirker.

For at blive konfirmeret i den danske folkekirke er der nogle fastsatte betingelser der skal opfyldes:

Du skal være døbt. (hvis du ikke er døbt - se under fanen dåb eller kontakt præstekontoret)
Du skal have modtaget forberedelse til konfirmation.
Du skal have kendskab til den kristne børnelærdom, samt være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste.

Så for at kunne opfylde dette og blive konfirmeret, skal du gå til konfirmationsforberedelse hos én af præsterne. I kirkerne skal du gå til konfirmationsforberedelse i otte måneder ca. én gang om ugen (undervisningsplan udleveres, skoleferier undtaget). Derudover skal du deltage i ti gudstjenester i løbet af denne periode.
 
I 2020 ligger konfirmationerne på følgende datoer:

22. April kl XXX i Aa Kirke (info kommer snarest grundet coronaændringer) 

30. April kl. XXX i Skt. Peders Kirke (info kommer snarest grundet coronaændringer) 

Tilmelding finder sted ved, at man afleverer eller sender tilmeldingsblanketten og de nødvendige papirer til præstekontoret, Nybyvej 2, 3720 Aakirkeby. Tilmeldingen kan også scannes og e-mailes til bifr@km.dk eller eee@km.dk.

Tilmeldingsblanket til konfirmation udleveres af præsten ved et konfirmandtræf i kirkerne. Info og datoer for dette kommer til de unge når det er ved at være tid for indskrivning.  

Alle, som tilmelder sig inden for tilmeldingsfristen vil komme i betragtning til det ønskede hold på lige fod. Hvis et hold er overtegnet, vil det blive afgjort ved lodtrækning, hvem der må flytte til et andet hold.

 

Kommende datoer der er i spil for 2021 og 2022 (med forbehold for ændringer da datoer først fastlåses når konfirmandholdet er startet og præsten har godkendt)...