Menighedsrådets møder og dokumenter

Prdinære møder afholdes i præstegårdens konfirmandstue

Møderne er offentlige og foregår i kirkernes regi i Aa Kirkes præstegård, nybyvej 2 i Aakirkeby.

Menighedsrådsmøderne afholdes normalt den 4. tirsdag i hver måned kl. 16.00. Ændringer i programmet kan forekomme.

Referater og dagsordener fra rådsmøder kan ses herunder: 

REFERATER: 
28-04-2020 pr telefon 

DAGSORDENER: