Menighedskreds i Aahuset

Vi indbyder dig/jer til at deltage i vores møder i Menighedskredsen. Menighedskredsen er en Grundtvigsk Forening, der arrangerer folkelige og kirkelige foredrag. Pris for deltagelse i vores møder er 40 kr. – kaffe er medregnet. Der er ingen tilmelding til møderne. Du møder bare op. Tag gerne venner og bekendte med. Hvor intet andet er anført, så er mødestedet: Aahuset, Gregersgade 5, Aakirkeby.
Alle kan optages med stemmeret til generalforsamlingen, dog skal man være bosat i Bornholms Regionskommune for at kunne modtage valg til bestyrelsen. Personligt medlemskab årligt er 50 kr. og for erhverv 100 kr.

                             Vel mødt til en række spændende foredrag

                             Hilsen fra bestyrelsen i Menighedskredsen
 
Formand: Lisbeth Nissen
Kugleborgvej 1
3720 Aakirkeby
Tlf. 51217659
Mail: lisbethoghansnissen@gmail.com                              Alle er velkomne til vores arrangementer