ARKIV / Kirkerenovering / Renovering af kirken 2015
 
 
Baggrund for renoveringen
 
Kirkens kalkede facader har i en del år været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der opstået nedbrydninger og afskalninger af især tårnets og våbenhusets kamtakker.
Der falder efterhånden så stor flager ned, at det er farligt for personer på kirkegårdens område. Blæst, regn og frost løsner lagene.
Nationalmuseet blev i 2010 kontaktet om problemet, og i 2011 blev der gennemført en prøve på afrensning og genopbygning af den kalkede overflade på nordsiden på skibets nordvestre hjørne.
Prøven blev ”godkendt” som udgangspunkt som en fremtidig behandling af kirkes facader. Af økonomiske hensyn blev en behandling udsat, men de seneste års tiltagende skader på især tårnets kamtakker nødvendiggør en meget snarlig istandsættelse.
Det har vist sig, at tårnets øvre partier har fået en tyk overstrygning med et ”kunstigt” plastprodukt, som nu fremmer nedbrydningen, og falder ned i flager.
Der er udarbejdet særlige notater om problemerne, og Nationalmuseet har i oktober 2014 besigtiget tilstanden og bekræftet de uheldige materialevalg for år tilbage.
 
Der er derfor et udtalt ønske fra menighedsrådet om at få forfaldet standset.
Admin | Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby - Danmark